Het Marketing Café
 
 
 
 
   
Aanmelding stamgast Café de Derde Donderdag
Café De Derde Donderdag kent geen leden, maar stamgasten! Als jij je nauw betrokken voelt bij het Café, en graag je steentje bij wilt dragen aan het succes hiervan, wordt dan stamgast via onderstaand formulier.
   
   
 *
 *
 *
1111AA
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
Voorwaarden:

De stamgast voldoet een jaarlijkse bijdrage welke voor 2017 is vastgesteld voor € 75,-. De aanmelding geldt voor de periode van een jaar met stilzwijgende verlenging met steeds 1 jaar, tenzij er een schriftelijke opzegging wordt gedaan voor het einde van het lopende kalenderjaar. De stamgast wordt met bedrijfsnaam en webadres op de website van het café vermeld. Bij aanlevering van een bedrijfslogo en foto van de onderneming of de ondernemer, zullen deze ook bij de vermelding op de website worden opgenomen.