Nu geopend
 
 
 
   
Inschrijfformulier - hartje leiden
Als lid van Hartje Leiden krijgt u een pagina op de website, de mogelijkheid om Facebookberichten te plaatsen en doet u mee aan overige promotieactiviteiten.


   
   
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
1111AA
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
Voorwaarden:

Het abonnement voldoet voor een jaarlijkse bijdrage welke is vastgesteld op € 120,- (ex BTW). Het abonnement geldt voor de periode van een jaar met stilzwijgende verlenging met steeds 1 jaar, tenzij er een opzegging wordt gedaan voor het einde van het lopende boekjaar.
   
 
 
     
...